วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ " พันธุกรรม "
โครโมโซม chromosomes
ถ้าใช้กล้องจุลทรรศนส่องดูนิวเครียส (ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์) ขณะกำลังแบ่งเซลล์ จะเห็นเป็นโครงสร้างยาวๆ เล็กๆ ขดไปมาเต็มไปหมด เรียกโครงสร้างนี้ว่า โครโมโซม
มนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ (46แท่ง) Humans have 23 pairs of chromosomes:ในขณะที่ลิงซิมแพนซีมี 24คู่, สุนัข 39คู่, แมว 19 คู่ เซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่ และ อสุจิ) มีจำนวนโครโมโซม เพียงครึ่งนึงของ เซลล์ร่างกาย (23แท่งในมนุษย์) เทื่อเซลล์ไข่ และ อสุจิ มารวมตัวกันเป็น ไซโกท(zygote) จะมีโครโมโซมครบ ตามที่เซลล์ร่างกายมี (46แท่งในมนุษย์) ซึ่งzygoteก็จะเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป
1 คู่ เป็น โครโมโซมเพศ 1 pair of sex chromosomes
ที่เหลืออีก 22 คู่ เป็นโครโมโซมที่เรียกว่า ออโตโซม 22 pairs of autosomes
เซลล์ Cell

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
นำตกงาช้าง :
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 28 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายที่บ้านหูแร่ 13 กิโลเมตร น้ำตกโตนงาช้างมี 7 ชั้น ชั้นที่สวยงามและเป็นชื่อของน้ำตกคือ ชั้นที่ 3 สายน้ำตกไหลแยกกันมาในลักษณะคล้ายงาช้างแยกเป็น 2 ทาง การจะเดินเที่ยวน้ำตกทั้ง 7 ชั้น ต้องใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง เพราะทางขึ้นน้ำตกค่อนข้างชัน การเดินทาง จากหาดใหญ่สามารถโดยสารรถสองแถวจากตลาดสดเทศบาลหาดใหญ่ หรือเช่ารถตุ๊กตุ๊ก ราคา 300-400 บาท

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เมืองด่านชายแดนด้านตะวันตกสำคัญของไทยในอดีต เมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยมาหลายยุคหลายสมัย เมืองที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจากสวนหนึ่งของผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยเหตุนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ น้ำตก ที่อุดมสมบูรณ์และมีมากมาย แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ที่บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี >>
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปในจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552